Cesta k osvětě o problematice, kterou se zabýváte

Online marketing pro neziskové organizace

GoogleAdGrands-JonasJurasek

Google Ad Grands

Získejte „Zdarma“ vyšší návštěvnost webové stránky neziskové organizace. Využijte bezplatné propagace GoogleGrants

YouTube pro neziskové organizace

Navažte se svými podporovateli, dobrovolníky a dárci spojení sdílením videí své organizace na YouTube

Google Earth pro neziskové organizace

Oživte příběh své neziskové organizace pomocí vlastních map a globálních údajů o polohách


Pomohu Vám naplnit poslání vaší neziskové organizace

Cílem využití grantu je skrze správně zvolené vyhledávací dotazy získat „zdarma” relevantní návštěvnost na váš web a plnit hlavní a vedlejší cíle, kterými mohou být například získávání finančních příspěvků nebo zvyšování vzdělání a osvěty v problematice, kterou se zabýváte.

Kontaktujme se

Bc. Jonáš Jurášek
IČ: 07181574
Mail: sem@jonasjurasek.cz
Tel. +420 732 159 212

Kde mě najít